Vågå kirke – Vågåkyrkja

Før vi forteller om Vågåkyrkja, er det viktig å forstå hvorfor Vågå lenge var en viktig del av Norgeskartet. Kommunen ligger nemlig i Ottadalen, en av sidedalene i Gudbrandsdalen. Dette er et naturlig geografisk midtpunkt på kartet over Norge. Tar du frem et kart og plasserer fingeren midt på den bredeste delen av Norge, sør for Trondheim, treffer du ganske sikkert på Vågå kommune i Oppland fylke. Man må også huske på at større deler av Norge nord for Trondheim var nærmest tomt for mennesker før i tiden, og det var ikke før mye senere at folk begynte å flytte nordover mot Bodø, Tromsø og Kirkenes. Dermed var det Norges hode, denne brede delen mellom Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo, som var hovedåren i landet. Det pågikk mye ferdsel mellom disse byene, samtidig som folk slo seg ned og dannet sine gårder mellom hver dal på kartet. Ottadalen ble raskt til en viktig transportåre fra øst til vest. Ville man reise fra Stryn til Fagernes og videre mot Lillehammer og Oslo, måtte turen gå innom Vågå. Derav navnet, som vi nevnte i en annen artikkel.

Kirkas historie

Siden så mange stoppet innom Vågå på veien til eller fra Østlandet og datidens Christiania, ble det raskt prioritert å få bygd en kirke på stedet. Allerede på 1100-tallet kom den første kirken på plass. Dette var en klassisk norsk stavkirke, akkurat som man finner ellers i landet. Lite er kjent om denne gamle kirken, men trolig klarte den ikke å romme alle menneskene som var innom Vågå, og dermed ble det viktig å få den ombygd. Vågå, Lom og Skjåk vokste raskt, og behovene for religiøse sammenkomster ble ikke dekket. Dermed ble det bestemt å bygge om Vågå kirke helt og holdent på 1600-tallet. Materialene fra den gamle kirken ble brukt til å bygge den nye, men stilen forandret seg i takt med tiden. Vågå kirke er derfor nå en klassisk korskirke bygd av furu.

Vågåkyrkja befinner seg på Ullsvin, den gamle prestegården i Vågå. Selv om religion ikke lenger utgjør en like stor rolle i samfunnet som før i tiden, samler det seg stadig vekk mange mennesker når det holdes messer i Vågå kirke. Uansett om du er religiøs eller ikke, er kirken verdt et besøk. Ikke bare fordi den er et norsk kulturminne, men også fordi den kan anses som et museum. Her finner du meget spesielle detaljer i interiøret – blant annet den eldgamle døpefonten fra 1100-tallet. Dette er den eldste detaljen i kirken. Alteret og prekestolen er som kunstverk å regne i seg selv, utført med mange spennende detaljer og flotte farger. Disse blir tatt vare på spesielt godt og ser derfor nesten helt nye ut den dagen i dag.

Inventar

Det aller meste av kirkens inventar stammer fra ulike deler av 1600-tallet, men det er også blitt installert et helt nytt orgel. Dette er et av landets største, med 1200 piper som avgir en helt magisk lyd når messen er i gang. Forresten er det viktig å nevne at Vågåkyrkja står på jord som av mange anses å være helt spesiell. Det er noe med stedet som avgir en nesten magisk atmosfære, og moderne funn viser at området rundt kirken ble brukt til gudsdyrkelse allerede før kristendommen kom til Norge. Like utenfor kirken kan du dessuten se gravstøtten til den mystiske Jo Gjende. Dette var en av Norges første fritenkere. Han var meget skeptisk til kristendommen og holdt en rekke gammelnorske tradisjoner i live, blant annet troen på en levende natur, såkalt animisme. Han var også en kjent reinjeger i området, noe som er tydelig vist på minnesmerket reist i hans ære ved Heidal i Sel.

Privacy Policy